Welkom

Het Goudse Noorderkoor is verbonden aan de R.K. geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua. Het bestaat 40 jaar.

Ons koor bestaat uit ca. 30 enthousiaste zangers en zangeressen. Het repertoire is grotendeels 4-stemmig en is een combinatie van klassieke en moderne muziek. De meeste muziek betrekken wij van de Stichting Nieuw Liedfonds en Stichting Leerhuis en Liturgie. De componisten daarvoor zijn o.a. Antoine Oomen, Huub Oosterhuis, Jetse Bremer, Tom Löwenthal en Mariëtte Harinck, die o.m. de muziek van Hildegard von Bingen opnieuw tot leven heeft gebracht. Verder staan we open voor inbreng van de afzonderlijke leden en de dirigent.

Onze vaste repetitieavond is de dinsdag vanaf 20:00 uur tot 22:15 uur in de H. Josephkerk in Gouda Noord. We zingen 10 keer per jaar in een viering. Soms zingen we in kerken buiten onze geloofsgemeenschap en natuurlijk laten we onze stemmen horen in de decembermaand bij Gouda Bij Kaarslicht.

Kom gerust eens langs op een van de repetitieavonden en/of zing eens proef mee. Misschien word jij wel ons nieuwe koorlid.